วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับ ประถมศึกษาปีที่ 4
เรื่อง แรงโน้มถ่วงของโลกและตัวกลางของแสง จำนวน 30 ข้อ
โดย ครูชาญณรงค์ เพ็งโนนยาง โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์
คำสั่ง เลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด เพียง 1 ข้อ

ข้อที่ 1)
อุปกรณ์ในข้อใดทำงานด้วยแรงโน้มถ่วงของโลก
     1.      2.   3.   4.  
   ข้อที่ 1 
   ข้อที่ 2
   ข้อที่ 3
   ข้อที่ 4

ข้อที่ 2)
ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับมวลของวัตถุและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ
   รถเก๋งเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ง่ายกว่ารถจักรยานยนต์
   ยางลบเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ยากกว่าหนังสือเรียน
   ผลทุเรียนเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ง่ายกว่าผลมะพร้าว
   ลูกปิงปองเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ได้ยากกว่าลูกบาสเกตบอล

ข้อที่ 3)
ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงของโลก
   โลกมีแรงดึงดูดมากกว่าดวงจันทร์ 6 เท่า
   แรงโน้มถ่วงของโลกทำให้วัตถุต่างๆ บนโลกมีน้ำหนัก
   เมื่อโยนวัตถุต่างๆ ขึ้นไปในอวกาศวัตถุเหล่านั้นจะตกลงสู่พื้นโลกเสมอ
   หากมีแรงโน้มถ่วงของโลกมากระทำต่อวัตถุต่างๆ วัตถุเหล่านั้น จะลอยอยู่ในอวกาศ

ข้อที่ 4)
กีฬาชนิดใดไม่เกี่ยวข้องกับมวลของวัตถุและการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ
   วอลเลย์บอล
   ฟุตบอล
   บาสเกตบอล
   E-sport

ข้อที่ 5)
โจ้กับจอยเก็บมะม่วงทั้งหมดใส่ตะกร้าเปล่าหนัก 2 กิโลกรัม เต็มตะกร้าแล้วนำไปชั่งได้ 10 กิโลกรัมข้อใดถูกต้อง
   มะม่วงมีมวลทั้งหมด 10 กิโลกรัม
   มะม่วงมีน้ำหนักทั้งหมด 10 นิวตัน
   มะม่วงมีมวลทั้งหมด 8 กิโลกรัม
   มะม่วงมีน้ำหนักทั้งหมด 8 นิวตัน

ข้อที่ 6)
จากข้อ 5 ถ้าโจ้กับจอยนำมะม่วงทั้งหมดไปชั่งบนดวงจันทร์น้ำหนักจะเป็นอย่างไร
   เท่าเดิม
   มากขึ้น
   น้อยลง
   สรุปไม่ได้

ข้อที่ 7)
จากข้อ 6 มะม่วงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร
   มวลเปลี่ยน น้ำหนักเปลี่ยน
   มวลเปลี่ยน น้ำหนักไม่เปลี่ยน
   มวลไม่เปลี่ยน น้ำหนักเปลี่ยน
   มวลไม่เปลี่ยน น้ำหนักไม่เปลี่ยน

ข้อที่ 8)
อุปกรณ์ใดที่ต้องใช้แรงโน้มถ่วงของโลก
   เครื่องชั่งสปริง
    โทรศัพท์มือถือ
   เครื่องชั่งน้ำหนัก
   ถูกทั้งข้อ ก. และ ข.

ข้อที่ 9)
ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของแรงโน้มถ่วง
   ช่วยดึงดูดวัตถุในโลก ไม่ให้หลุดลอยไปในอวกาศ
   ช่วยผ่อนแรงเวลายกของลงจากที่สูง
   ทำให้วัตถุบนโลกทุกชนิดมีน้ำหนัก
   ต้องออกแรงมากเมื่อต้องการเคลื่อนย้ายวัตถุ

ข้อที่ 10)
แหล่งกำเนิดแสงใดสำคัญที่สุดของโลก
   โรงไฟฟ้า
   ดวงจันทร์
   ดวงอาทิตย์
   หลอดไฟฟ้า

ข้อที่ 11)
เมื่อแสงตกกระทบลูกบอล จะเกิดเงาตามข้อใด
   
   
   
   

ข้อที่ 12)
ครูอ้นนำไฟฉายมาส่องที่ลูกเทนนิส โดยมีฉากอยู่ด้านหลังลูกเทนนิส ถ้าเลื่อนฉากให้ห่างออกจากลูกเทนนิส จะเกิดอะไรขึ้น
   เงามืดจะหายไป
   เงามืดมีขนาดเล็กลง
   เงามืดมีขนาดใหญ่ขึ้น
   เงามืดมีขนาดเท่าเดิม

ข้อที่ 13)
จากภาพ เป็นการแสดงการสะท้อนแสงของวัตถุในข้อใด
      
   กระดาษไข
   กระจกเงา
   ผ้าม่าน
   พลาสติกสีขาวขุ่น

ข้อที่ 14)
เราสามารถมองเห็นภาพตัวเองในกระจกเงาได้ เพราะเหตุใด
   แสงเดินทางผ่านตัวเราได้
   แสงส่องผ่านกระจกเงาได้
   แสงมีการหักเหเข้าสู่กระจกเงา
   แสงจากวัตถุสะท้อนเข้าสู่ตาเรา

ข้อที่ 15)
จากการทดลองให้แสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลาง 2 ชนิด ผลการทดลองเป็นดังภาพ ควรสรุปได้ว่าแสงเคลื่อนที่ผ่านตัวกลางลักษณะใด
      
   จากตัวกลางที่มีความหนาแน่นน้อยไปสู่ตัวกลางที่มีความหนาแน่นมาก
   จากตัวกลางที่มีความหนาแน่นมากไปสู่ตัวกลางที่มีความหนาแน่นน้อย
   จากวัตถุทึบแสงไปสู่ตัวกลางโปร่งแสง
   จากตัวกลางโปร่งใสชนิดเดียวกัน

ข้อที่ 16)
เด็ก 4 คน ได้นำเลนส์นูนและเลนส์เว้ามารับแสง และบักทึกผลโดยวาดภาพประกอบ ดังนี้

           

ใครบันทึกผลการทดลองถูกต้อง เพราะอะไร
   ป้อม เพราะเลนส์นูนมีสมบัติการรวมแสง
   หน่อย เพราะเลนส์เว้ามีสมบัติการรวมแสง
   ป๊อก เพราะเลนส์นูนมีสมบัติการกระจายแสง
   หนูนา เพราะเลนส์เว้ายอมให้แสงผ่านได้


ข้อที่ 17)
การเกิดปรากฎการณ์รุ้งกินน้ำในธรรมชาติต้องอาศัยปัจจัยในข้อใด
   ความร้อนและแสงอาทิตย์
   ละอองน้ำและแสงอาทิตย์
   ละอองน้ำและความร้อน
   แสงอาทิตย์และปริซึม

ข้อที่ 18)
ข้อใดเป็นลำดับขั้นตอนการเกิดรุ้งกินน้ำ
   หักเห > สะท้อนกลับหมด > กระจายออกเป็นแสงสี
   กระจายออกเป็นแสงสี > สะท้อนกลับหมด > หักเห
   หักเห > กระจายออกเป็นแสงสี > สะท้อนกลับหมด
   สะท้อนกลับหมด > กระจายออกเป็นแสงสี > หักเห

ข้อที่ 19)
ถ้าไม่มีแท่งปริซึมในการแยกแสงขาวสามารถใช้สิ่งใดทดลองแทนได้
   กระดาษแก้วจุ่มน้ำ
   กระดาษไขจุ่มน้ำ
   กระดาษสีจุ่มน้ำ
   กระดาษเงาจุ่มน้ำ

ข้อที่ 20)
การแสดงมหรสพข้อใด เกี่ยวกับการใช้แสงและเงา
   หนังตะลุง
   หุ่นกระบอก
   หุ่นชัก
   โขน

ข้อที่ 21)
ถ้าธนากรนั่งอยู่ในห้องกระจกใสในเวลากลางคืนขณะที่ธนาธรนั่งอยู่ข้างนอกห้องกระจก ถ้าธนากรเปิดไฟในห้อง ข้อใดเป็นความจริง
   ธนากรและธนาธรต่างมองเห็นกัน
   ธนาธรมองเห็นธนากร
   ธนากรมองเห็นธนาธร
   สรุปไม่ได้แน่นอน

ข้อที่ 22)
ถ้าต้องการเก็บยาไม่ให้ถูกแสง จะเก็บในกระป๋องพลาสติกแบบใด จึงเหมาะสมที่สุด
   กระป๋องพลาสติกทึบแสง
   กระป๋องพลาสติกขุ่น
   กระป๋องพลาสติกใส
   กระป๋องพลาสติกแบบใดก็ได้

ข้อที่ 23)
การหักเหของแสง ถ้าแสงเบนเข้าหาเส้นปกติ ข้อใดถูกต้อง
   มุมตกกระทบเล็กกว่ามุมหักเห
   มุมตกกระทบใหญ่กว่ามุมหักเห
   มุมตกกระทบเท่ากับมุมหักเห
   มุมหักเหเท่ากับมุมสะท้อน

ข้อที่ 24)
แสงเดินทางผ่านตัวกลาง 2 ชนิด ในข้อใดจะหักเหเบนออกจากเส้นปกติ
   จากอากาศ > แท่งพลาสติกใส
   จากอากาศ > น้ำ
   จากน้ำ > อากาศ
   จากน้ำ > แก้ว

ข้อที่ 25)
ถ้าแสงเดินทางจากอากาศสู่น้ำ จะเกิดการหักเหอย่างไร
   
   
   
   

ข้อที่ 26)
วัตถุในข้อใด สะท้อนแสงได้ดีที่สุด
   แผ่นกระดาษ
   แผ่นสังกะสี
   แผ่นพลาสติก
   แผ่นคอนกรีต

ข้อที่ 27)
เรามองเห็นไม้บรรทัดที่อยู่ในแก้วที่มีน้ำ มีลักษณะหักงอ เพราะอะไร
   เกิดการสะท้อนของแสง
   เกิดการหักเหของแสง
   เกิดการกระจายแสง
   เกิดการรวมแสง

ข้อที่ 28)
ข้อใดเป็นกฎการสะท้อนของแสง
   มุมตกกระทบ = มุมสะท้อน
   มุมตกกระทบ >มุมสะท้อน
   ลำแสงตกกระทบ = ลำแสงสะท้อน
   ลำแสงตกกระทบ > ลำแสงสะท้อน

ข้อที่ 29)
บานเกล็ดหน้าต่าง เป็นตัวกลางที่มีลักษณะอย่างไร
   วัตถุทึบแสง
   วัตถุที่แสงผ่านไม่ได้
   วัตถุที่แสงทั้งหมดผ่านได้
   วัตถุที่แสงบางส่วนผ่านได้

ข้อที่ 30)
ละอองน้ำในอากาศเป็นตัวกลางชนิดใด
   ตัวกลางโปร่งแสง
   ตัวกลางโปร่งใส
   ตัวกลางทึบแสง
   ตัวกลางไวแสง