ความชื้นในอากาศ    การเกิดพายุทอร์นาโด
     
 
 แผ่นดินไหว 1    ปรากฎการณ์ข้างขึ้นข้างแรม 1
     
 
 แผ่นดินไหว 2    ปรากฎการณ์ข้างขึ้นข้างแรม 2
     
 
 มหันตภัย สึนามิ 1    ปรากฎการณ์การเกิดน้ำค้าง
     
 
 มหันตภัย สึนามิ 2    ปรากฎการณ์รุ้งกินน้ำ