S C I E N C E

 แนะนำก่อนเรียน    :    ห้องเรียนวิทย์     :    ผลงานนักเรียน    :    ผลงานดีเด่น     :     คุยกับครูอ้น    :    แบบสอบถามความพึงพอใจ

หน้าหลัก
แนะนำการใช้บทเรียน
แบบทดสอบก่อนเรียน
งาน
ผลของแรงโน้มถ่วงของโลก
การปล่อยวัตถุจากมือ
การหาน้ำหนักของวัตถุ
ความสัมพันธ์ของมวลน้ำหนัก
มวลกับการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุ
การเคลื่อนที่ของแสง
ตัวกลางของแสง
การหักเหของแสง
แบบทดสอบหลังเรียน

E-Book วิทยาศาสตร์น่ารู้
 

 

QR-Code : แบบทดสอบก่อนเรียน

 


QR-Code :
แบบทดสอบหลังเรียน


 

 

จำนวนผู้เข้าชม

website counter
<>

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ "บทเรียนด้วยสื่อประสม (Multimedia) เรื่อง แรงโน้มถ่วงของโลกและตัวกลางของแสง"
Copyright 2012 : www.krooaon.in.th , All Rights Reserved.
พัฒนาโดย นายชาญณรงค์  เพ็งโนนยาง : จอภาพที่เหมาะสม 1024 x 768 Pixels.
ทดสอบ Web Browser โดยใช้โปรแกรม Google Chrome 10, Internet Explorer 8, Mozilla Firefox 4.0